Félag trérennismiða á Íslandi

Stofnfundur Félagsins var haldin þann 24. júni 1994 í húsakynnum Smíðadeildar KHÍ Skipholti 37 í Reykjavík.
Stofnun félagsins bar fremur brátt að og var því haldin framhaldsstofnfundur í Gerðubergi þann 14. febrúar 1995.
Á þann fund mættu 32 menn og var ákveðið að allir þeir sem gengju í félagið það ár teldust með sem stofnfélagar
og voru þeir orðnir 80 áður enn árinu lauk.

Tilganguinn með stofnun félagsins var í höfuðdráttum þessi:


Stjórn félagsins setti sér strax háleit markmið til að vinna að og vænti þess
að sem flestir leggðu þar hönd á plóg til að þau mættu rætast.